Najam krova

Solarni paneli

Solarni paneli

Ukoliko niste u mogućnosti sami financirati postavljanje solarnih (fotonaponskih) panela odnosno solarne elektrane na Vaš krov, naša tvrtka u mogućnosti vam je ponuditi dugoročno riješenje - najam krova za postavljanje solarne elektrane.

Ukratko, ugovor o najmu krova za postavljanje solarne elektrane podrazumijeva da nam Vi iznajmite Vaš krov na rok od 14 godina (sa opcijom od još dodatnih 14 godina), a mi smo Vam za to voljni platiti godišnji najam unaprijed. Cijena najma iznosi 33 € po kW instalirane snage ugrađene solarne elektrane godišnje.

Da bismo potaknuli razvoj društva u cjelini, za neprofitne, društveno angažirane organizacije, i sl. pripremili smo poticajnu cjenu najma po kW instalirane snage od 50 €. To je naš skorman doprinos za boljitak lokalnih zajednica i društva u cjelini.

Minimalna preporučena korisna površina krova bez sjena je minimalno 60m2 sa pravilnom orjentacijom (južne, jugo-istočne ili jugo-zapadne orjentacije).

Ukoliko prostor Vašeg krova dozvoljava, te su zadovoljeni tehnički preduvjeti, bez dodatne naknade voljni smo Vam pokloniti kolektore za grijanje sanitarne vode.

Uz sve standardne stvari vezano za solarne elektrane, u suradnji sa našim vrsnim partnerima, u mogućnosti smo odraditi i dodatne poslove tipa sanacije krovišta i slično.

Plaćanje najma možemo ugovoriti na 2 načina:

Cijelogodišnja isplata najma - najam se isplaćuje u godišnjim ratama

Plaćanje najma unaprijed – cijelokupni iznos najma isplaćuje se unaprijed, s tim da se isplaćuje 50% ugovorenog iznosa najma.

 

Kako to u praksi izgleda?

Recimo da imate krov od cca 75-80 m2 južne, jugo-istočne ili jugo-zapadne orjentacije te na njega montiramo solarne panele - solarnu elektranu od 10 kW snage.

Izračun je slijedeći:

10 kW (snaga elektrane) x 33,00 € (godišnji najam) = 330,00 € godišnje. 330,00 € (godišnji iznos) x 14 godina (ugovoreni rok) = 4 620,00 €

ili od Vašeg krova u 14 godina zaradite 4 620,00 €, plaćeno u godišnjim ratama.

Ukoliko se za taj isti krov odlučite za plaćanje unaprijed onda dobijete odmah u prvoj godini, nakon ugrađene elektrane i potpisivanja ugovora sa HEP-om :

4 620,00 € (zarada od najma u 14 godina) x 50% (za plaćanje unaprijed) = 2 310,00 €.

Znači od Vašeg krova ste unaprijed zaradili 2 310 €.

U svakom slučaju, bez uložene kune ste zaradili lijepu svotu novaca.

 

Koju dokumentaciju moram pribaviti?

1. Kopija građevinske dozvole ili uporabne dozvole
2. Gruntovni izvadak
3. Posjedovni list
4. Kopija katastarskog plana
5. Kopija osobne iskaznice vlasnika koji se nalazi na gruntovnom izvadku
6. Kopija dokumenata sa OIBom

 

Što se dešava nakon isteka ugovora od 14 godina?

Postoje tri opcije, ovisno o odabiru sa Vaše strane, moguće je sljedeće :

1. Produživanje najma na dodatnih 14 godina, ovisno o tada aktualnim i važećim tarifama i otkupnim cijenama.

2. Otkup / preuzimanje solarne elektrane od strane vlasnika krova.

3. U koliko se ne postigne dogovor obiju strana, mi se obavezujemo demontirati elektranu u vlastitom trošku u roku od 3 mjeseca.

Solarna elektrana

Solarna elektrana ili fotonaponski sustav je sustav za proizvodnju električne energije koji se sastoji od fotonaponskih panela, invertera, regulatora napona, i ovisno o vrsti elektrane, baterija ili akumulatora.
 

Čitaj više